Çevreye Saygılı Üretim

Dünyayı Korumak Bizim Görevimiz

Gelecek Nesillere Temiz Bir Dünya

Sanovel, yürüttüğü tüm faaliyetlerde doğanın ve insan sağlığının korunmasını hedefler. Doğal kaynakları etkin ve tasarruflu kullanarak sürekli iyileştirmeyi, yasalara tam uyumu, atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlar. Tüm süreçlerde insan sağlığını ve toplumsal faydayı gözetir. Sanovel, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması adına, atık oluşum kaynaklarını inceler, sebeplerini tespit eder ve iyileştirmeleri yapar.

Suyun, Toprağın ve Tertemiz Havanın Değerini Biliyoruz

Başlatılan Sıfır Atık Projesi ile atık oluşumunun engellenmesi ya da minimize edilmesi, oluşan atıkların ise ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

Şirket faaliyetlerini, ilgili ulusal çevre ve iş kanunu mevzuatlarının temelinde, gereklilikler açısından en kapsamlı ve en geçerli uluslararası standartlar olan ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgeleri ile sürdürmektedir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni de 2021 yılında almayı hedeflemiştir.

Fabrikamızda Bulunan Projelerimiz

Enerji kaynaklarını daha az tüketmek ve etkin kullanmak adına, yatırımı yapılan, üstün ve verimli teknolojiye sahip yeni su soğutma grubu projesini 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde devreye alarak, fabrika toplam elektrik tüketiminde ciddi oranda bir iyileştirme hedeflenmiştir.

2020’de kutu başı elektrik enerji tüketiminde son 10 yılın en düşük değerini yakaladık. Sanovel olarak, sürdürülebilir bir dünya için daha az enerji ile daha fazlasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Temiz, çevreyi kirletmeyen, yenilenebilir ve tükenmeyen sınırsız bir enerji kaynağı olması nedeniyle, son dönemlerde öne çıkan doğal enerji kaynağı, Güneş Enerjisi Sistemi üzerine proje çalışmaları devam etmekte olup, 2021 yılı içerisinde bu projenin de yatırımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Uzun işletme ömrüne ve verimine sahip olan GES ile, fabrika elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanacak olmakla beraber, çevreyi kirleten zararlı gaz çıktıları da minimize edilerek, toplamdaki karbon ayak izi de ciddi oranda düşürülmüş olacaktır.

Sanovel, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre etkilerini kontrol altına alarak, kaynak kullanımını azaltmaya yönelik çevresel amaç ve hedeflerini belirleyerek, çevresel performansını düzenli olarak takip eden bir kurumdur.

Sanovel olarak, tüm faaliyetlerimizi çevreye ve insana saygı duyarak yürütüyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir iyi bir dünya bırakabilmeyi en temel görevimiz olarak görüyoruz.

Sektöre Yön Veren, Dünya Standartlarında Üretim