Sanovel

Kalite Politikamız

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Üretiyoruz

İnovatif yaklaşımlarla gelişen ve değişen Sanovel İlaç, yaptığı her çalışmada kalite politikasından taviz vermeyerek, çalışanlarıyla beraber ahlaki değer ve tutumlarında sürekliliği korumayı hedeflemektedir. Kuruluş amacımıza uygun olarak, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini içeren kalite politikasını benimsiyoruz.

  • Sanovel kalite kültürü, “ilk seferde doğru” kavramı üzerine kurulmuştur. Her bir çalışanımız, operasyonlarda hasta güvenliğini ve mükemmellik sağlamayı bir ilke olarak benimser.
  • Sanovel kalite kültürü, ürün araştırma ve geliştirme ile başlar. Üretimden dağıtım ağlarımıza kadar tüm süreçleri kapsar ve sürekli gelişimi esas alır.
Veri Bütünlüğü ve Güvenliği

Sanovel İlaç’ta veri bütünlüğü ile ilgili gereksinimler kağıt ve elektronik bazlı verilere eşit olarak uygulanır. Bu yaklaşım, olası hatalara karşı açık bir raporlamayı teşvik eder. Etkin bir çalışma ortamının oluşturulması için gerekli veriler tüm Sanovel İlaç personeline ve servis sağlayıcılara aktarılmaktadır.

21 CFR Part 11 ve Eudralex Vol.4 Annex-11 kılavuzları doğrultusunda tüm laboratuvar cihazları, verinin “doğru, orijinal, eşzamanlı, okunabilen, nitelendirilebilir” olarak oluşturulup korunmaya yönelik seçilmektedir, güncel beklentilere göre konfigüre edilmektedir. Sistemler, periyodik olarak gözden geçirilerek modernizasyon veya düzeltici/önleyici aksiyon gereksinimleri değerlendirilmektedir.

Laboratuvarda kullanılmakta olan “Bilimsel Veri Yönetim Sistemi (SDMS)” sayesinde, üretilen bilimsel veriler elektronik olarak kontrol edilip onaylanır, ortak bir veri tabanında birleştirilir ve geriye dönük araştırmalara imkan verecek şekilde güvenli bir ortamda muhafaza edilir. SDMS, veri akışını iyileştirmek, karar verme yeteneklerini geliştirmek, ürünleri pazara sunma süresini kısaltmak, güncel regülasyonlar ile uyumluluğu sağlamak ve Sanovel İlaç’da hayati olan bilimsel verinin değerini artırmak için kullanılan bir çözümdür.

Kalite Politikamız

Sağlıklı yaşam için ürünler üreten firmamız;

  • Ulusal ve uluslararası standartlara ve cGMP kurallarına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini kurmak
  • Etkili, emniyetli ve istenilen kalitede ürünler üretmek,
  • Kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde yönetmek,
  • Müşteri gereksinimlerini ve memnuniyetini esas alarak kalite düzeyini tüm çalışanların katılımıyla sürekli gözden geçirmek,
  • Kalite yönetim sisteminin koşullarına uyma ve etkililiğin sürekli iyileştirilmesini
    taahüt eder.

Ar-Ge’mizle Geleceğe Yol Alıyoruz